1. Veljavnost in uporaba politike zasebnosti

Ta Politika zasebnosti in Izjava o varstvu osebnih podatkov veljata za vsakogar, ki se šteje za obiskovalca spletnega mesta www.nb3.si za vse njegove sestavne dele in podstrani.

Ta Politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletni portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega portala uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike. 

Ta Politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega portala po spremembi te Politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.


2. Izjava o varstvu osebnih podatkov

a) Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba NB3, Uroš Dolžan s.p., Cankarjeva 2, Tržič. b) Kateri podatki o uporabnikih se zbirajo Ponudnik o uporabnikih zbira naslednje podatke: e-poštni naslov in ime. Uporabnik posreduje podatke izključno v primeru medsebojne komunikacije.

Ponudnik obdeluje tudi IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega portala. Ponudnik na spletnem portalu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov in sicer za:

  • statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z uporabniki spletne strani;
  • zaščita IT opreme in preprečevanja zlorab.

č) Posredovanje podatkovPonudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeu, da tako določajo veljavni predpisi.

3. Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 86/2004 s spremembami) in predpisi Evropskih skupnosti. 

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika ali je naročnik revije in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu naročnine. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira , tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.


4. Pravice uporabnikov

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@nb3.si, zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. 

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@nb3.si zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. 

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@nb3.si zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.


5. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.


6. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta Politika pa velja naprej brez te določbe. 

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.Velja od 18.10.2017