Z oddaljenega računalnika pobere odčitke števcev za zadnja 2 zaključena meseca, izračuna porabe, razmerja in kreira:

  • datoteko, ki jo naročnik uvozi v program za izdajo računov
  • Poročilo v PDF obliki